!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

Σκοπός της κατεύθυνσης
 

Η ελάσσονα κατεύθυνση της Οικονομικής Πληροφορικής ενεργοποιήθηκε από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2004-05, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με μερική χρηματοδότηση από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. IΙ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κίνηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, η οποία έχει ως σκοπό:

την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, στη διαχείριση πληροφοριών οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους, στη λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού είτε ως διαχειριστών δεδομένων (προγραμματιστές, αναλυτές, διεκπεραίωση υπολογισμών κλπ), είτε ως χρηστών πληροφοριακών συστημάτων.

 

Με την εισαγωγή της νέας κατεύθυνσης της πληροφορικής αναβαθμίζεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήματα:

 

 Προσφέρονται εξαιρετικοί συνδυασμοί πτυχίου με τις άλλες κατευθύνσεις.

 Καλύπτεται ένα μεγάλο κομμάτι ζήτησης της αγοράς, το οποίο απαιτεί πληροφορική

    συνδυασμένη με πτυχίο οικονομικών επιστημών.

Προάγεται η θεωρητική και πρακτική γνώση για επιστημονικούς υπολογισμούς, που όλο και 

    περισσότερο εισδύουν στις οικονομικές αναλύσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

 

Τα άμεσα οφέλη για τους φοιτητές του Τμήματος είναι ότι:

 

 ενισχύονται επαγγελματικά στην αγορά εργασίας πληροφορικής και

 εφοδιάζονται με εργαλεία πληροφορικής και υπολογιστικές μεθόδους για την επιστημονική

    προώθηση της οικονομικής θεωρίας και πρακτικής.

 

Μερικά επιμέρους οφέλη για τους φοιτητές είναι τα ακόλουθα:

 

 ενίσχυση γνώσεων στην πληροφορική,

 ενδυνάμωση δεξιοτήτων στην πληροφορική,

 επαύξηση δυνατοτήτων στην ανάπτυξη οικονομικών εφαρμογών με πληροφορική

 διεύρυνση πτυχίου με επιλογές μαθημάτων πληροφορικής,

 δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών και πληροφορικής σε διάφορα μαθήματα

    οικονομικών, και μακροπρόθεσμα, συμβολή στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

Η ελάσσονα κατεύθυνση Οικονομική Πληροφορική στηρίζεται σε μαθήματα πληροφορικής, που ήδη το Τμήμα προσφέρει, ενώ ενισχύεται από νέα....  Για τις περιλήψεις των μαθημάτων, βλέπε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών