!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Νέες Τεχνολογίες & Κοινωνία των Πληροφοριών


Kωδικός: Ε417
Διδάσκων: Γ. Πεντζαρόπουλος  - (e-mail: gcpentza@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: Β'

Περιεχόμενο:
Μέσω του μαθήματος αυτού, το οποίο συμπληρώνει τον σκοπό και το περιεχόμενο των δύο προηγουμένων μαθημάτων, επιχειρείται μια διερεύνηση των γνωστών σήμερα προσεγγίσεων για την δημιουργία της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Σκοπός είναι να δοθεί μια κατά το δυνατόν πλήρης και ισορροπημένη εικόνα των εξελίξεων στο υπ όψιν αντικείμενο, αποφεύγοντας την πολύ ειδική τεχνική ορολογία και δίνοντας προτεραιότητα στις επιπτώσεις από την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στους βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κάνοντας χρήση επιλεγμένων κειμένων από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί το πώς οι τεχνολογικές αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν την εργασία και τον τρόπο ζωής των πολιτών κυρίως στην πιο κοντινή σ εμάς Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θεσμικό επίπεδο, διερευνώνται οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη μιας Κοινωνίας των Πληροφοριών με επίκεντρο το ανθρώπινο στοιχείο. Σε πιο πρακτικό επί πεδο, εξετάζονται μεταξύ άλλων δράσεις στους τομείς της εργασίας, της εκ-παίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνεται επίσης χρόνος για πρακτική εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του τοπικού δικτύου και καταλλήλων διευθύνσεων του Internet.

Βιβλιογραφία:
Εισαγωγικά σχόλια του διδάσκοντος με σχετικό κατάλογο τραπεζών πληροφοριών στο Internet. Πρόσθετα κείμενα από έντυπες πηγές πληροφόρησης για ανάλυση-συζήτηση.

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών