!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

 
Οργάνωση & Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων


Kωδικός: Ε415
Διδάσκων: Γ. Πεντζαρόπουλος  - (e-mail: gcpentza@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: Α' , Β'

Περιεχόμενο:
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μεταδώσει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της υπολογιστικής τεχνολογίας. Πρόκειται για μάθημα υποβάθρου για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την λειτουργία των υπολογιστών καθώς και με τις έννοιες που απαιτούνται για την περαιτέρω μελέτη θεμάτων Πληροφορικής/Τηλεματικής.

Εξετάζονται ζητήματα που αναφέρονται στην αναπαράσταση των αριθμών, στο περιφερειακό υποσύστημα, στην οργάνωση της μνήμης, στη λειτουργία της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, καθώς και στον συντονιστικό ρόλο του λειτουργικού συστήματος. Επισημαίνονται ακόμα οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που υφίστανται από πλευράς υπολογιστικών επιδόσεων. Γίνεται επίσης αναφορά στη συνύπαρξη χρηστών-συστήματος μέσα σε ένα διαλογικό περιβάλλον επικοινωνίας και δίνονται παραδείγματα συστημάτων τα οποία υλοποιούν αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας.Περιλαμβάνεται επίσης χρόνος για πρακτική εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του τοπικού δικτύου και καταλλήλων διευθύνσεων του Internet.

Περιλαμβάνεται επίσης χρόνος για πρακτική εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του τοπικού δικτύου και καταλλήλων διευθύνσεων του Internet.


Βιβλιογραφία:
Σημειώσεις του διδάσκοντος στις οποίες περιέχεται επιλεγμένη βιβλιογραφία. Πρόσθετα κείμενα από πηγές πληροφοριών μέσω του Internet.

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών