!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης

20-22 Απριλίου 2007

 

Ο καθηγητής Ιωάννης Κ. Δημητρίου ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής του International Workshop on Computational and Financial Econometrics που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, 20-22 Απριλίου 2007, οργάνωσε τη συνεδρία «Time series smoothing and modeling». Ερευνητικές εργασίες παρουσίασαν ο Ι.Δ. (Separation of extrema of piecewise monotonic time series), η υποψήφια διδάκτωρ Σοφία Σταυράκη (A control systems approach for credit risk simulation and control of a loan portfolio, από κοινού με το Λέκτορα Ι. Λεβεντίδη και τον κ. Χ. Πανδή), ο ΥΔ Ευάγγελος Βασιλείου (A distributed lag estimator derived from smoothness priors and nonnegative divided differences) και ο ΥΔ Σωτήριος Παπακωνσταντίνου (Νecessary and sufficient conditions for a best L1 convex fit to univariate data). Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να βρεθούν στην ιστοδιεύθυνση it.econ.uoa.gr. Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται στη διεύθυνση www.csdassn.org/europe/ CFE07/. 
 
 
 

SEPARATION OF EXTREMA OF PIECEWISE MONOTONIC TIME SERIES

I. C. Demetriou (E-mail: demetri@econ.uoa.gr)

Abstract    If time series data include uncorrelated errors, then piecewise monotonic trends in time series may be captured by a least squares fit to the data so that the sequence of the first differences of the components of the fit includes at most k-1 sign changes. The best fit is composed of at most k monotonic sections, alternately increasing and decreasing, whereas the positions of its extrema are integer variables of the optimization calculation. We prove that as the time series data increase, the positions of the corresponding extrema of the best fit increase as well. One strong corollary is that the local maxima of a best fit with k-1 monotonic sections are separated by the local maxima of the best fit with k monotonic sections, and local minima separate similarly. Interesting applications of these results may be found in local analyses, in extrema forecasting concerning future events of the time series and in developing fast procedures for smoothing the time series.

 
  

 

A DISTRIBUTED LAG ESTIMATOR DERIVED FROM SMOOTHNESS PRIORS AND NONNEGATIVE DIVIDED DIFFERENCES  
 

Ε. E. Vassiliou (evagvasil@econ.uoa.gr)

Abstract   We consider noisy measurements from a time series that follow a linearly distributed lag model. It is usual to assume that the lag coefficients lie on some curve and then specify the curve by a least squares calculation. However, we define the r-th order smoothness priors by requiring nonnegative divided differences of order r for the lag coefficients. Such priors do not imply any parameterization of the lag curve and provide a more accurate representation of the prior knowledge. For the calculation of the solution we propose an algorithm that gives the least squares change to the data subject to nonnegative divided differences of the lag coefficients of order r, where r is a prescribed positive integer. The problem is a strictly convex quadratic programming calculation, where each of the constraints functions depends on r+1 adjacent components of the smoothed values of the lag coefficients. We take account of this special structure and use a special active set method that is more efficient than general quadratic programming algorithms. In fact we construct a basis that reduces the equality-constrained minimization calculation to an unconstrained minimization one, which depends on much fewer variables.

 
 
 

NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR A

BEST L1 CONVEX FIT TO UNIVARIATE DATA

S.S. Papakonstantinou & I.C. Demetriou (sotpapak@econ.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr)

 
 

Abstract   If plotted values of measurements of function values show some gross errors and away from them the function seems to be convex, then it is suitable to make the least sum of absolute change to the data subject to the condition that the second divided differences of the smoothed data are nonnegative. Note that: (1) it is a constrained L1 approximation problem, which can be expressed as a linear programming calculation, (2) the constraints enter by the assumption of non-decreasing returns of the underlying function, which implies convexity, (2) the piecewise linear interpolant to the smoothed data is a convex curve, (4) the corresponding least squares and minimax problems have been characterized long ago, and (5) convexity is a property that occurs in several disciplines, as, for example, in estimating a utility function that is represented by a finite number of observations that are corrupted by random errors. Necessary and sufficient conditions for a solution to this L1 problem are presented that allow the development of a special algorithm that is much faster than general linear programming procedures.  
 
 
 

A CONTROL SYSTEMS APPROACH FOR CREDIT RISK SIMULATION AND CONTROL OF A LOAN PORTFOLIO 
 

J.Leventides, S. Stavraki & H. Pandis (ylevent@econ.uoa.gr, sstavrak@econ.uoa.gr)

Abstract    In this paper, we study the problem of measurement and control of credit risk in a loan portfolio. We develop a control systems methodology in order to examine the dynamic behavior of a loan portfolio by modeling it as a dynamical system which in turn is used for the definition of an appropriate Optimal Control problem. In fact, we develop two discrete dynamical systems, which describe the process and the evolution of the loan portfolio by following two different approaches.

First we construct a linear time invariant discrete system in state space form, where the state variables are the amount of current loans, the amount of past due loans and the amount of bad credit loans. The input of the system is the amount of new loans. The coefficients of the system reflect the credit quality, the repayment of due loans, the recoveries of bad credit and the percentage of repayment of current loans. The construction of the dynamical model is based on the historical data. For the identification of this system, using monthly data for the variables, we solve an error minimization problem with respect to the parameters of the system. Subsequently, we examine the stability and the step response of the system and, by simulating the system; we compute basic indices of the loan portfolio for every time period.

Secondly we enhance the above mentioned approach by using a refined set of variables reflecting the variety of risk categories in the loan portfolio. The dynamical system includes seven risk categories and the parameters of the transitions between them. The inputs of the system are the new loans for each risk category whereas the outputs are the various quality parameters of the loan portfolio such as bad loans ratio, profitability vs. risk etc. This approach may lead to portfolio planning and budgeting either through simulations of the above dynamic model or via determination of an open or closed loop policy using some optimality criterion.

According to our approach we define an optimal control problem of maximizing the profit of the portfolio under the constraints of the equations of the dynamical system and an additional inequality for restraining the risk of the portfolio. This problem is proved to be equivalent to a linear programming problem and its solution may lead to an optimal closed or open loop policy. This policy may be interpreted as the optimal distribution of new loans for each risk category that maximizes profit of the portfolio keeping in the same time credit risk within acceptable limits. 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών