!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Πεντζαρόπουλος K. Γεώργιος
 

Βιογραφικό:

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής
Τομέας: Μαθηματικά καί Πληροφορική

Απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς καί του Ινστιτούτου Επιστήμης καί Τεχνολογίας του University of Manchester (UMIST). Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: D.T.Sc., M.Sc. (Research) και Ph.D. στά Υπολογιστικά Συστήματα από το UMIST. Παλαιότερα, Research Associate στό Control Systems Centre του UMIST, Honorary Research Fellow στό Department of Computer Science του University College London (UCL), καθώς καί Τακτικός Επιστήμων Πληροφορικής στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας καί Έρευνας καί Τεχνολογίας.

Στό Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., υπεύθυνος ενός κύκλου τριών μαθημάτων επιλογής στό γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφοριών καί Επικοινωνιών. Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πληροφορικής κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του. Επί πλέον, καθηγητής σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Κ.Π.Α. καί άλλων συνεργαζομένων Α.Ε.Ι. Περιοχές ερευνητικών ενδιαφερόντων: Διαλογικά Υπολογιστικά Συστήματα, Επικοινωνίες Ευρείας Ζώνης Συχνοτήτων, Στοχαστική Ανάλυση Συστημάτων Πληροφοριών, Νέες Τεχνολογίες γιά την Κοινωνία, Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών καί Επικοινωνιών.

Κατά καιρούς αξιολογητής εργασιών στά εξής επιστημονικά περιοδικά: IEE Computers and Digital Techniques, Computer Systems Science and Engineering, Applied Mathematical Modelling, Computer Communications, Telecommunications Policy, European Journal of Operational Research. Επιμελητής της ειδικής έκδοσης του περιοδικού Computer Communications για το θέμα "Stochastic Analysis and Optimal Management of Computer Communication Systems". Μέλος ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων, καθώς καί εκπρόσωπος σε διεθνείς συνδιασκέψεις. Επίσης, μέλος των European Network of Excellence on Complex Systems, Internet Engineering and Research Task Force, International Engineering Consortium, Information Society Technologies IPv6 (EU).

E-mail: gcpentza@econ.uoa.gr

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών