!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Σ
εμινάριο Πληροφορικής στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

(e - Government)

 

 

Εξάμηνο: Α', Β'

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες την εβδομάδα, για ένα ολόκληρο εξάμηνο

 

Δικαίωμα συμμετοχής - Απαραίτητη προυπόθεση:

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχετε ήδη παρακολουθήσει το μάθημα Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων και το μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών & Δομές Δεδομένων.'Έχετε δικαίωμα 1 μόνο απουσίας. Στο πρώτο μάθημα πρέπει να προσέλθετε για να κατοχυρώσετε τη θέση σας ειδάλλως θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων θέσεων (20).

Αντικείμενο:
Τι είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ποια η τάση σε ευρωπαϊκό (eEurope2005 σχέδιο δράσης) και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες είναι οι πιο καλές πρακτικές, διερεύνηση δικτυακών τόπων κυβερνητικών φορέων στην Ελλάδα και ποιες υπηρεσίες προσφέρουν, ποια προγράμματα πληροφορικής είναι σε εξέλιξη στον ελληνικό δημόσιο τομέα, ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, πως επιτυγχάνεται η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση και one stop office), πως αξιολογείται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση(front office, back office)

Αξιολόγηση:
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές εκπονούν 2 εργασίες οι οποίες θα αξιολογούνται με κλίμακα το 10.Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (2 εβδομάδες) στο Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Πτέρυγα Μασσαλίας, 3ος όροφος

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών