!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

 

Δομές Δεδομένων & Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών


Kωδικός: ΚΕ11
Διδάσκων: Ι.Κ. Δημητρίου - (e-mail: demetri@econ.uoa.gr
Εξάμηνο: Β'

Σκοπός:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
Να εξηγήσει τις αρχές των γλωσσών προγραμματισμού.
Να μελετήσει τις πλέον βασικές δομές δεδομένων και την εφαρμογή τους στις γλώσσες
    προγραμματισμού.
Να εκπαιδεύσει στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Visual BASIC 6.0.
Με το πέρας των μαθημάτων κάθε φοιτητής θα έχει ουσιαστικές γνώσεις στον προγραμματισμό και θα έχει λάβει επαρκή πρακτική εκπαίδευση. Ο προγραμματισμός επιπλέον επιτρέπει την κατανόηση των υπολογιστικών περιβαλλόντων (πχ GAMS, IMSL, MATLAB, Mathematica, NAG) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη οικονομικών εφαρμογών.

Αντικείμενο:
Αρχές προγραμματισμού υπολογιστών: τιμές, τύποι, εντολές, εκφράσεις, έλεγχος, αποθήκευση / αρχεία, διαδικασίες, συναρτήσεις, συμβάντα. Εφαρμογή με τη γλώσσα Visual BASIC σε επιγραμμικό και οπτικό (visual) περιβάλλον (μεταγλώττιση, εκτέλεση, σφάλματα, δοκιμή και διόρθωση). Δομές δεδομένων: πίνακες, εγγραφές, αρχεία, η έννοια του module/πακέτου/βιβλιοθήκης,αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Μέθοδοι ταξινόμησης και αναζήτησης (Αν υπάρχει χρόνος: λίστες, στοίβες, δείκτες, ουρές, δένδρα ως αφηρημένοι τύποι δεδομένων).

Εργαστήρια Υπολογιστών:
Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες για υποχρεωτική εργαστηριακή εκπαίδευση που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual BASIC. Θα δοθεί έμφαση σε οικονομικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία:
Χρυσάνθη Αγγελή,Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6.Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000.
Niklaus Wirth, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων. Κλειδάριθμος, Αθήνα 1986.
Ιωάννης Κ. Δημητρίου, Προηγμένος Προγραμματισμός με Visual Basic 6.0. ΕΚΠΑ 2005.

Απαιτήσεις μαθήματος:
Το μάθημα προτείνεται κυρίως σε τριτοετείς φοιτητές. Απαιτεί πρότερη γνώση υπολογιστών του επιπέδου του μαθήματος Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οικονομία. Η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η διεκπεραίωση εργασιών είναι υποχρεωτική, ενώ η συμπλήρωση 2 εργαστηριακών απουσιών συνεπάγεται απόρριψη. Επιπλέον, θα απαιτηθεί από όλους να δώσουν περαιτέρω χρόνο για την εξάσκησή τους.

VISUAL BASIC 6.0:
Η ιδέα για την ανάπτυξη της VB 6.0 είναι ευφυής: Στηρίζεται στην πιο γνωστή γλώσσα του κόσμου, τη BASIC. Περιέχει τη δυνατότητα παραθυρικών εφαρμογών για τα Windows που είναι η γνωστότερη πλατφόρμα στον κόσμο. Παρέχει τις δυνατότητες υψηλής απόδοσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συστημάτων. Δίνει συνιστώσες για γραφικές διεπαφές. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές WWW, πολυμέσων, διαχείρισης αρχείων, βάσεων δεδομένων, internet networking. Αυτά ακριβώς είναι τα γνωρίσματα αυτά στα οποία επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται σήμερα για τις απαιτήσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Κατεβάστε υλικό σχετικό με το μάθημα από εδώ ...
 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών