!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Χαρά Ντελοπούλου


Βιογραφικό:

Επιστημονική Ομάδα
Τομέας: Μαθηματικά – Πληροφορική

Πτυχίο Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρωτεύσασα του Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδίκευση στην Διοίκηση Νέων Τεχνολογιών, Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής, Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ανοικτή και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ερευνητικό Ενδιαφέρον: ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοίκηση νέων τεχνολογιών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, ασύρματες υπηρεσίες, σχεσιακές βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στην οικονομία.

Διδακτική δραστηριότητα:  στα εργαστήρια των προπτυχιακών μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομία», «Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων», «Πληροφοριακά Συστήματα», διεξαγωγή σεμιναρίων «Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce), «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)», “Οικονομικές εφαρμογές με χρήση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων”, «Windows-Word-Excel-Internet”, «Γλώσσα Προγραμματισμού Cobol», «Dos-Lotus-Volkswriter”. Εισηγήτρια στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Συγγραφέας πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού υλικού πληροφορικής και εκπαιδευτικού λογισμικού, Μέλος της Επιστημονικής ομάδας στήριξης του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Μέλος των Επιτροπών Πιστοποίησης του Oργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Βοηθός του Διευθυντή Σύνταξης της έγκυρης τριμηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως “Σπουδαί” του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας υπό την αιγίδα  του Υπουργείου Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, IST Programme.

Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Πρωτείο-Βραβείο Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

E-mail: hadepol@econ.uoa.gr

                                                                                                                                                               

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών