!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

 

Αριθμητικές & Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία

 

Kωδικός: Ε421

Διδάσκων: Σ.Κώτσιος  (e-mail: skotsiosi@econ.uoa.gr)

Εξάμηνο: B' 

 

Σκοπός:

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

Να εξηγήσει τις αρχές των αριθμητικών μεθόδων.

Να μελετήσει τις πλέον βασικές μορφές αριθμητικών αλγορίθμων.

 Να εκπαιδεύσει στη χρήση γλωσσών προγραμματισμού σε προγράμματα αριθμητών

    εφαρμογών.

 Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο MATHEMATICA σαν γλώσσα προγραμματισμού. Είναι

    από τα πλέον βασικά μαθήματα, όχι μόνο για την Πληροφορική αλλά κυρίως και για τις

    ποσοτικές μεθόδους.

 

Αντικείμενο:

Θεωρία Σφαλμάτων, Επίλυση Εξισώσεων, Συστημάτων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων.

 

Εργαστήρια Υπολογιστών:

Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες για υποχρεωτική εργαστηριακή εκπαίδευση που γίνεται σε δίκτυο windows NT και περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων με τη γλώσσα προγραμματισμού ΜΑTHEMATICA. Θα δοθεί έμφαση σε οικονομικές εφαρμογές.

 

Βιβλιογραφία:

Ηλία Λυπιτάκη, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Τόμοι Α,Β,Γ.Αθήνα 2000.
Νίκου Μισυρλή, Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Αθήνα 2003

 

Απαιτήσεις μαθήματος:

Το μάθημα προτείνεται κυρίως σε τεταρτοετείς φοιτητές. Απαιτεί πρότερη γνώση προγραμματισμού υπολογιστών του επιπέδου VISUALBASIC ή άλλων γλωσσών καθώς και μία βασική γνώση μαθηματικών. Η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η διεκπεραίωση εργασιών είναι υποχρεωτική.

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών