!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Βάσεις & Διαχείριση Δεδομένων


Kωδικός: ΚΕ10
Διδάσκοντες: Ι. Λεβεντίδης - (e mail : ylevent@econ.uoa.gr),
                          X. Ντελοπούλου - (e mail: hadelop@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: Β'

Περιεχόμενο:
Τα συστήματα βάσεων δεδομένων ξεκίνησαν σαν ειδικές πληροφοριακές εφαρμογές και εξελίχθηκαν ως ένα από τα πιο βασικά τμήματα της επιστήμης των υπολογιστών. 'Ενα σύστημα βάσης δεδομένων αποτελείται από μια συλλογή συσχετισμένων δεδομένων και ένα σύνολο προγραμμάτων για την πρόσβαση και διαχείρισή τους. Το σύνολο των δεδομένων αυτών, είναι αυτό που συνήθως αναφέρεται ως "βάση δεδομένων", ενώ ο βασικός σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η αποτελεσματική αποθήκευση, πρόσβαση, οργάνωση και αναζήτηση των δεδομένων που περιέχει. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των συστημάτων βάσεων δεδομένων σε εισαγωγικό επίπεδο, καθώς και η οικειοποίηση του σπουδαστή με ένα από τα δημοφιλή περιβάλλοντα υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τις βασικές δομές δεδομένων, μοντελοποίησης δεδομένων και λειτουργιών, μεθοδολογίες και γλώσσες αναζήτησης και πρόσβασης δεδομένων. Τέλος θα δοθούν Οικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές σχετικά με την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων μέσω πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων.

Εισαγωγικά

Δομές δεδομένων
Βάσεις δεδομένων
Δίκτυα και κατανομές
Συστήματα αποθήκευσης
Οργάνωση και διαχείριση αρχείων.
Πλατφόρμες και εργαλεία βάσεων δεδομένων

Μοντελοποίηση δεδομένων

Βασικές έννοιες ()
Σχεσιακό μοντέλο (Οντότητες, Χαρακτηριστικά, σχέσεις)
Μέθοδοι μοντελοποίησης
Κανονικοποίηση

Λειτουργική μοντελοποίηση

Βασικές έννοιες (Λειτουργίες, διαδικασίες, δράσεις κλπ)
Διαγράμματα Data flow
Ενοποιημένη λειτουργική μοντελοποίηση και μοντελοποίηση δεδομένων

SQL

Σχεσιακή Άλγεβρα (Select, Project, Καρτεσιανό γινόμενο, Join, Ένωση, Τομή, Διαφορά)
Ορισμός δεδομένων (Σχήματα, τύποι δεδομένων, πίνακες)
Χειρισμός δεδομένων  (συναρτήσεις επιλογής, συναρτήσεις ομαδοποίησης, τελεστές
    συνόλων, τελεστές εισαγωγής, ενημέρωσης, διαγραφής)

Εφαρμογές

Σύνταξη απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών προδιαγραφών σε συγκεκριμένο παράδειγμα
Σχεδίαση του μοντέλου δεδομένων
Υλοποίηση του μοντέλου δεδομένων
Ανάπτυξη των ερωτημάτων και αναφορών με την βοήθεια της SQL.
 

Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων

Κατασκευή Πίνακα με την Microsoft Access
Κατασκευή Φόρμας με την Microsoft Access
Σύνδεση Πινάκων με σχέσεις με την Microsoft Access
Κατασκευή Φόρμας και Υποφόρμας με την Microsoft Access
Κατασκευή Ερωτημάτων με την Microsoft Access
Κατασκευή Εκθέσεων με την Microsoft Access

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών