!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Δίκτυα Επικοινωνιών & Εφαρμογές της Τηλεματικής


Kωδικός: Ε416
Διδάσκων: Γ. Πεντζαρόπουλος  - (e-mail: gcpentza@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: Α'

Περιεχόμενο:
Στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στα πιο σημαντικά ζητήματα των τεχνολογιών επικοινωνιών και των σύγχρονων εφαρμογών της Τηλεματικής. Εξετάζονται οι τεχνικές μετάδοσης των δεδομένων, οι δυνατότητες συγκέντρωσης και διαβίβασης των μηνυμάτων, καθώς και τα λειτουργικά στοιχεία των δικτύων επικοινωνιών. Γίνεται ακόμα αναφορά στις μορφές τοπολογιών δικτύων υπολογιστών με εξέταση των σχετικών πρωτοκόλλων. Από πλευράς γεωγραφικής εκτάσεως, καλύπτονται τα τοπικά, μητροπολιτικά και τα δίκτυα μακρινής εμβέλες περιλαμβανομένων και των δορυφορικών.

Δίνεται ακόμα προσοχή στις διαθέσιμες υπηρεσίες της Τηλεματικής, καθώς και στις νέες, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία ψηφιακών δικτύων ευρέως φάσματος συχνοτήτων. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μία επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στις υποδομές των επικοινωνιών επί των οποίων αναπτύσσονται προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Επίσης, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναπτυξιακών έργων Τηλεματικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιλαμβάνεται επίσης χρόνος για πρακτική εργασία στο Εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του τοπικού δικτύου και καταλλήλων διευθύνσεων του Internet.


Βιβλιογραφία:

Σημειώσεις του διδάσκοντος στις οποίες περιέχεται επιλεγμένη βιβλιογραφία. Πρόσθετα κείμενα από πηγές πληροφοριών μέσω του Internet.

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών