!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Σ
εμινάριο Πληροφορικής στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

(e - Commerce)

 

 

Εξάμηνο: Α', Β'

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες την εβδομάδα, για ένα ολόκληρο εξάμηνο

 

Δικαίωμα συμμετοχής - Απαραίτητη προυπόθεση:

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχετε ήδη παρακολουθήσει το μάθημα Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων και το μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών & Δομές Δεδομένων.'Έχετε δικαίωμα 1 μόνο απουσίας. Στο πρώτο μάθημα πρέπει να προσέλθετε για να κατοχυρώσετε τη θέση σας ειδάλλως θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων θέσεων (20).

 

Αντικείμενο:
Η πυραμίδα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
Ο κύκλος του Ηλεκτρονικού επιχειρείν
Hλεκτρονικές αγορές B2C και Β2Β
Καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και Τράπεζες
Εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)/elearning

Θεσμικό Πλαίσιο του ηλεκτρονικού επιχειρείν
Η παρουσία μιας εταιρείας στο διαδίκτυο
Θέματα  ασφάλειας, συναλλαγών, ηλεκτρονικού χρήματος
Θέματα διαφήμισης, επικοινωνίας κοινοτήτων

 

Αξιολόγηση:
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές εκπονούν 2 εργασίες οι οποίες θα αξιολογούνται με κλίμακα το 10.Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (2 εβδομάδες) στο Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Πτέρυγα Μασσαλίας, 3ος όροφος

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών