!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επικοινωνία
 

Kωδικός: ΚΕ6

Διδάσκων: Ι.Κ. Δημητρίου - (e-mail: demetri@econ.uoa.gr

Εξάμηνο: A' 

 

Σκοπός:

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

  Να εξηγήσει βασικές αρχές των υπολογιστών, της επεξεργασία δεδομένων, των επικοινωνιών

     και των δικτύων υπολογιστών.

  Να αναλύσει το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στο managementτης σύγχρονης

     επιχείρησης.

  Να εκθέσει οικονομικές θεωρίες για τη σχέση των πληροφοριακών τεχνολογιών και των

     επιχειρήσεων.

  Να εκπαιδεύσει επί της χρήσεως του Excel σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και να επιδείξει

     το Mathcad, στη μελέτη μαθηματικοοικονομικών προβλημάτων.

  Να ενθαρρύνει τους αρχάριους φοιτητές στη χρήση των υπολογιστών και της πληροφοριακής

     τεχνολογίας με επιπλέον παρεχόμενη εξάσκηση στα Windows, Word και Excel. Με το πέρας

     των μαθημάτων κάθε φοιτητής θα έχει ουσιαστικές γνώσεις για τις πληροφοριακές

     τεχνολογίες και θα έχει λάβει επαρκή πρακτική εκπαίδευση στη χρήση των υπολογιστών.

 

Αντικείμενο:

Αρχές υπολογιστών και πληροφορικής. Αριθμητικά συστήματα και κώδικες πληροφοριών. Επεξεργασία δεδομένων και αρχείων, συλλογή, αποθήκευση, μεταβολή και ανάκτηση. Δομή και λειτουργία υπολογιστή, λογισμικό, γλώσσες προγραμματισμού. Συστήματα επικοινωνίας και τεχνολογίες δικτύων. Θεωρία συστημάτων, πληροφοριακά συστήματα. Οικονομικές θεωρίες για τις πληροφοριακές τεχνολογίες. Ποσοτικές μέθοδοι με το Excel όπως μαθηματικές, στατιστικές και οικονομικές συναρτήσεις, διαχείριση δεδομένων, γραφήματα, παλινδρόμηση, χρήση στατιστικών κατανομών, εξισώσεις διαφορών σε μακροοικονομικά υποδείγματα. Ποσοτικές μέθοδοι με το Mathcad.

 

Εργαστήρια Υπολογιστών:

Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες των 20 για υποχρεωτική εργαστηριακή εκπαίδευση που γίνεται σε δίκτυο windows NT και περιλαμβάνει τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης με χρήση του Excel και του Mathcad. Επίσης θα γίνει ένα σεμινάριο χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και internet για όσους φοιτητές χρειάζεται. Για τους αρχάριους φοιτητές υπάρχει πρόβλεψη για συμπληρωματικά σεμινάρια εκμάθησης του υπολογιστή.

 

Βιβλιογραφία:

Ι.Κ.Δημητρίου, Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα, Αθήνα 2003, 345 σσ..

Ι.Κ.Δημητρίου, Εφαρμογές Ποσοτικής Ανάλυσης με το Excel, Αθήνα 2003, 188 σσ.

 

Απαιτήσεις μαθήματος:

Το μάθημα προτείνεται κυρίως σε δευτεροετείς φοιτητές. Δεν απαιτεί πρότερη γνώση υπολογιστών ενώ λαμβάνει υπόψη του όσους γνωρίζουν ήδη να χρησιμοποιούν υπολογιστές με την τοποθέτησή τους σε ειδικά τμήματα εργαστηρίων. Η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η διεκπεραίωση εργασιών είναι υποχρεωτική, ενώ η συμπλήρωση 2 εργαστηριακών απουσιών συνεπάγεται απόρριψη. Επιπλέον, θα απαιτηθεί από τους αρχάριους χρήστες να δώσουν περαιτέρω χρόνο για την εξάσκησή τους.

Κατεβάστε υλικό σχετικό με το μάθημα από εδώ ...

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών