!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

Θεωρία Αλγορίθμων &
 Προηγμένος Προγραμματισμός Υπολογιστών


Kωδικός: Ε420
Διδάσκων: Ι.Κ. Δημητρίου - (e-mail: demetri@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: A'
Προαπαιτούμενα:
Βάσεις & Διαχείριση Δεδομένων (KE10)
Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (KE11)

Σκοπός:
Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη των κυριότερων δομών δεδομένων και μεθοδολογίες ανάπτυξης αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές υπολογιστών σε όλα τα είδη επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης και τεχνικής που αναπτύσσεται παράλληλα με τους υπολογιστές.

Αντικείμενο:
Ανάλυση και σχεδιασμός αλγορίθμων, πολυπλοκότητα, λίστες, ουρές, δένδρα, αρχεία, μέθοδοι ταξινόμησης και αναζήτησης, διαδικασίες, modules, τύποι δεδομένων.Συναφώς οι φοιτητές θα αναπτύσσουν τα προγράμματά τους με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual BASIC 6.0 σε επιγραμμικό και οπτικό (visual) περιβάλλον (μεταγλώττιση, εκτέλεση, σφάλματα, δοκιμή και διόρθωση).Με το πέρας των μαθημάτων κάθε φοιτητής θα έχει λάβει επαρκή πρακτική εκπαίδευση που θα επεκτείνεται σε επίκαιρα θέματα όπως αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, Αctive X, πολυμέσα, γραφικά και διαχείριση και προγραμματισμό βάσεων δεδομένων με VBScript. Ένα επιμέρους πλεονέκτημα του μαθήματος είναι ότι ο προγραμματισμός επιπλέον επιτρέπει την κατανόηση των υπολογιστικών περιβαλλόντων (πχ Fortran, GAMS, IMSL, MATLAB, Mathematica, NAG) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη οικονομικών εφαρμογών.
Εργαστήρια Υπολογιστών: Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες για υποχρεωτική εργαστηριακή εκπαίδευση που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual BASIC. Θα δοθεί έμφαση σε οικονομικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία:
Niklaus Wirth, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων. Κλειδάριθμος, Αθήνα 1986.
Χρυσάνθη Αγγελή,Προγραμματισμός με τη VISUAL BASIC 6.Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000. Microsoft Visual Basic 6.0.Η Εργαλειοθήκη του Προγραμματιστή, 5ε. Κλειδάριθμος, 2004  Ιωάννης Κ. Δημητρίου, Προηγμένος Προγραμματισμός με Visual Basic 6.0. ΕΚΠΑ 2005.

Απαιτήσεις μαθήματος:
Το μάθημα προτείνεται σε φοιτητές που έχουν καλύψει με επάρκεια τα προαπαιτούμενα μαθήματα και έχουν ζήλο για προγραμματισμό. Η παρακολούθηση οφείλει να είναι συστηματική. Η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η διεκπεραίωση εργασιών είναι υποχρεωτική, ενώ η συμπλήρωση 2 εργαστηριακών απουσιών συνεπάγεται απόρριψη. Επιπλέον, θα απαιτηθεί από όλους να δώσουν περαιτέρω χρόνο για την διεκπεραίωση εργασιών και εφαρμογών.

Επικοινωνία με το διδάσκοντα:
Στο «θέμα» του e-mail παρακαλείσθε να θέτετε «ST και αριθμό μητρώου», πχ ST24301, όπου 24301 είναι ο αριθμός μητρώου του φοιτητή.

Κατεβάστε υλικό σχετικό με το μάθημα από εδώ ...
 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών