!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Σ
εμινάριο Πληροφορικής στο Διαδίκτυο (Internet)

 

 

Εξάμηνο: Α', Β'

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες την εβδομάδα, για ένα ολόκληρο εξάμηνο


Δικαίωμα συμμετοχής - Απαραίτητη προυπόθεση:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Δεν έχουν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οικονομία. 'Έχετε δικαίωμα 1 μόνο απουσίας. Στο πρώτο μάθημα πρέπει να προσέλθετε για να κατοχυρώσετε τη θέση σας ειδάλλως θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς.

 

Αντικείμενο:

Μέρος 1: Διαδίκτυο - Internet

 

Μόντεμ διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση (modulation-demodulation)
Πρόσβαση στο Internet (ψηφιακά-αναλογικά σήματα)
Λειτουργία του διαδικτύου (LAN, WAN, τι χρειαζόμαστε για να συνδεθούμε)
ISDN και υπολογισμός κόστους σύνδεσης

Μέρος 2: Υπηρεσίες & Εφαρμογές του Διαδικτύου

Παγκόσμιος Ιστός (εισαγωγή)
Hyperlinks
Web Pages (HTML, Web Browser (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox)
URL (ανάλυση της URL μιας ιστοσελίδας)
Webmaster, e-mail, IRC, FTP (αναφορά και σύντομη περιγραφή)

Μέρος 3: Ο φυλλομετρητής Internet Explorer

Εκκίνηση του Internet Explorer
Το περιβάλλον του Explorer (επεξήγηση των βασικών στοιχείων του παραθύρου του Explorer,
    γραμμές εργαλείων, γραμμή κατάστασης, μενού, buttons κλπ. και εφαρμογή)

Μέρος 4: Το σύστημα βοήθειας του Internet Explorer

Περιεχόμενα, ευρετήριο, γραμμές εργαλείων, tips (επεξήγηση και εφαρμογή)

Μέρος 5: Περιήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό

Άνοιγμα σελίδας
Ιστορικό
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με και χωρίς hyperlinks
Διακοπή φόρτωσης και ανανέωση περιεχομένων ιστοσελίδας
Επιμέρους δυνατότητες σε μια ιστοσελίδα (προβολή σε πλήρη οθόνη, εύρεση, αντιγραφή
    δεδομένων)

Πλήκτρα και συνδυασμοί πλήκτρων του Explorer

 

                                                           ◄1/2    2/2
 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών