!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Σ
εμινάριο Πληροφορικής στο Διαδίκτυο (Internet)

 

Μέρος 6: Άλλες δυνατότητες του Internet Explorer

 

Αγαπημένα (προσθήκη και προσπέλαση ιστοσελίδας στα αγαπημένα, οργάνωση)
Απενεργοποίηση φόρτωσης εικόνων ιστοσελίδας και εμφάνιση αυτών
Αλλαγή αρχικής σελίδας
Αποθήκευση ιστοσελίδας στο δίσκο και άνοιγμά της από αυτόν
Επεξήγηση των υπόλοιπων ιδιοτήτων του Explorer

Μέρος 7: Αναζήτηση πληροφοριών στο Internet

Μηχανές αναζήτησης και μετα-μηχανές αναζήτησης (αναφορά στις πιο γνωστές και
    επεξήγηση των λειτουργιών τους)

Αναζήτηση πληροφοριών με χρήση τελεστών και χαρακτήρα μπαλαντέρ
Αναζήτηση φράσεων
Αναζήτηση πληροφοριών με τον Internet Explorer

Μέρος 8: Εργασία χωρίς σύνδεση

Επιλογή ιστοσελίδας για εργασία χωρίς σύνδεση και ορισμός παραμέτρων
Προβολή ιστοσελίδας χωρίς σύνδεση και εργασία σε αυτή
Συγχρονισμός ιστοσελίδων (μεμονωμένα και στο σύνολο)
Διαγραφή αποθηκευμένων ιστοσελίδων
Απενεργοποίηση της ρύθμισης Διαθέσιμη χωρίς σύνδεση

Μέρος 9: Εκτύπωση

Προεπισκόπηση εκτύπωσης
Εκτύπωση ιστοσελίδας ή αναφοράς αναζήτησης

Μέρος 10: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εισαγωγή (τι είναι, ποια η χρησιμότητά του κλπ.)
Δημιουργία e-mail account στο YAHOO!MAIL
Επεξήγηση δυνατοτήτων του YAHOO και παιχνίδι με e-mails
Outlook Express (αναφορά στις δυνατότητες του Outlook)
Αντιστοίχηση λογαριασμού του YAHOO!MAIL με το Outlook

Αξιολόγηση:
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές εκπονούν  εργασίες οι οποίες θα αξιολογούνται με κλίμακα το 10.Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (2 εβδομάδες) στο Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Πτέρυγα Μασσαλίας, 3ος όροφος

 

 

   1/2        2/2

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών