!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!


Πληροφοριακά Συστήματα
 

Kωδικός: Ε418
Διδάσκων: Β.Σ. Λαζάρου - (e-mail: vslslzr@econ.uoa.gr)
Εξάμηνο: A' & B'
Προαπαιτούμενα:
Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οικονομία (ΚΕ6)
Βάσεις & Διαχείριση Δεδομένων (KE10)
Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (KE11)

Σκοπός:
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των εννοιών των Πληροφοριακών Συστημάτων ή Συστημάτων Πληροφοριών (ΣΠ) και της περιλαμβανόμενης τεχνολογίας, και η συσχέτιση των εννοιών αυτών με επιχειρησιακές δραστηριότητες. Λειτουργία και διοίκηση οργανισμών και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών από τα ΣΠ. Η σημασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και πως τα ΣΠ παρέχουν το πλεονέκτημα αυτό. Αλληλοσυσχέτιση εννοιών ΣΠ και επιχειρησιακών θεμάτων. Περιγραφή των λειτουργιών και της οργάνωσης ενός οργανισμού, επεξήγηση της ροής της πληροφορίας μέσα στον οργανισμό και εξέταση της χρήσης της πληροφορίας από τη διοίκηση του οργανισμού. Κατανόηση της ανάγκης και της δομής των ΣΠ. Αξιολόγηση της πληροφορίας όσον αφορά τη διοίκηση και της στρατηγικής εκμετάλλευσης των ΣΠ. Ευρεία κάλυψη ΣΠ και η λειτουργία τους εντός οργανισμού αλλά και μεταξύ οργανισμών.

Στόχοι:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο διδασκόμενος θα πρέπει να:
Εξηγεί τι είναι ένα ΣΠ και ποιες είναι οι λειτουργίες του.
Δείξει πως διοικητικά, οργανωσιακά και τεχνολογικά στοιχεία αλληλοσυσχετίζονται και να   
    αναλύσει διαφορετικά είδη ΣΠ.
Κατανοήσει θέματα που αφορούν Supply Chain Management, Customer Relationship
    Management, Enterprise Systems και Enterprise-wide Services.
Περιγράψει τη χρήση Knowledge Management Systems για την ανάκτηση, διανομή και
    εφαρμογή οργανωσιακής γνώσης για να επιτευχθεί η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού
    και της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.
Αναλύσει ποσοτικά την επιχειρησιακή αξία των ΣΠ.
Κατανοήσει καινοτόμες τεχνολογίες όπως Ασύρματα Δίκτυα και Ασφάλεια, P2P, Grid, και
    Utility Computing, Semantic Web, υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Enterprise Application
    Integration, Business Process Management και Object Oriented Modeling.
Σχεδιάσει μια Σχεσιακή ΒΔ με χρήση διαγραμμάτων entity-relationship.
Σχεδιάσει υποδείγματα επιχειρησιακών διαδικασιών και έργων Ηλ. Εμπορίου.

Περιεχόμενο:
Μέρος 1 Οργανισμοί και Διοίκηση
               
                Διαχείριση Οργανισμών στη Ψηφιακή Εποχή
                Πληροφοριακά Συστήματα, Στρατηγική και Οργανισμοί              
                Η Ψηφιακή Εταιρία, Ηλ. Επιχειρείν και Ηλ. Εμπόριο

 


                                                                                                          ◄1/2    2/2
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών