!!!Για την καλύτερη περιήγησή, στην ιστοσελίδα μας, ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς JAVA!!!

Σεμινάριο Πληροφορικής στα "Windows-Word-Excel"

 

Μέρος 3: ΥΛΗ EXCEL

 

Δημιουργία φύλλου εργασίας. Μορφοποίηση περιεχομένων bold, italics e.t.c.  Αναδίπλωση

   κειμένου Format/style/modify/wraptext/vertical top

Αλλαγή πλάτους στήλης double click στην στήλη

Τρόποι γραφής μιας συνάρτησης, χρήση έτοιμης συνάρτησης, κατασκευή συνάρτησης από τον

   χρήστη, χρήση της επιλογής του έτοιμου αθροίσματος,

Αντιγραφή συνάρτησης, επεξήγηση της έννοιας του clipboard

Επεξήγηση της επιλογής της αυτόματης εισαγωγής κελιών options /edit/enable autocomplete for

   cells

Επεξήγηση της βοήθειας για την βιβλιοθήκη των συναρτήσεων f(x)

Επεξήγηση και παραδείγματα με την χρήση σχετικών , απόλυτων και μεικτών διευθύνσεων

Μορφοποίηση αριθμητικών περιεχομένων, επεξήγηση και χρήση της μορφοποίησης αριθμός,

   λογιστική, ημερομηνία, format/cells/nu! mberXρήση δικής μας μορφοποίησης π.χ. #.##0,0

Πότε το EXCEL χρησιμοποιεί τελεία και πότε κόμμα για διαχωριστικό των χιλιάδων. 

   Tools/options/module general

Ταξινόμηση δεδομένων (μίας στήλης, πολλαπλών στηλών)

Διόρθωση και Διαγραφή δεδομένων, επεξήγηση των επιλογών διαγραφή όλων, μορφοποίησης,

   περιεχομένων, σημειώσεων.delete, clear/all, formats, contents, notes

12.  Διαγραφή και παρεμβολή κελιών, γραμμών, στηλών
Επεξήγηση της αναίρεσης undo 
Επεξήγηση των λογικών συναρτήσεων, εφαρμογή παραδείγματος με την συνάρτηση if.Γραφικές παραστάσεις, Χρήση του οδηγού συναρτήσεων, επεξεργασία των στοιχείων του  

         γραφήματος. Επιλογή αντικειμένου, μορφή αντικειμένου, καρτέλα ιδιότητες, εκτύπωση

         αντικειμένου.
Eπεξήγηση των επιλογών : ορισμός περιοχής εκτύπωσης, καθαρισμός της περιοχής

         εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης, διαμόρφωση σελίδας, εκτύπωσης.
Εκτύπωση φύλλου εργασίας και εκτύπωση γραφήματος
Χρήση των λειτουργιών Βοήθειας του EXCEL

Αξιολόγηση:
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές εκπονούν  εργασίες οι οποίες θα αξιολογούνται με κλίμακα το 10. Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (2 εβδομάδες) στο Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., Πτέρυγα Μασσαλίας, 3ος όροφος

 

 

 

   1/2        2/2


 

                                                                                                                                                                

 

 

 

Δείτε Φωτογραφικό Υλικό Από Προηγούμενα Εξάμηνα
 

Downloads
Προγράμματα & Εργασίες Φοιτητών
 

Links
Χρήσιμα Links & Sites  Φοιτητών
 

Δελτίο Τύπου
Συνέδριο Γενεύης
Απρίλιος 2007

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών